Provozní podmínky

Základní pojmy

 1. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 30-ti let (tedy osoba, pro kterou je seznamka určena), která registrací a používáním služeb serveru seznamka-pro-seniory vyslovuje souhlas s provozními podmínkami. Umožnění registrace a využívání služeb serveru seznamka-pro-seniory.cz je plně v kompetenci Poskytovatele, který má právo účet kdykoliv zablokovat, případně smazat bez udání důvodů.
 2. Portálem jsou myšleny seznamovací stránky seznamka-pro-seniory.cz

Provozní podmínky

 1. Poskytovatel zajišťuje provoz Portálu, zajišťuje jeho maximální dostupnost a zajišťuje uživatelskou podporu. Provozovatel zajistí, aby v rámci Portálu nebyly zpřístupněny emailové adresy Uživatelů, které byly vyplněny při registraci a provozovatel se zavazuje, že bude Portál provozovat maximálně eticky a v souladu se zákony České republiky.
 2. Uživatel bere na vědomí, že je Portál určen pro osoby starší 30ti let.
 3. Uživatel bere na vědomí, že přestože Poskytovatel zajišťuje maximální dostupnost stránek, tak tuto dostupnost nelze nijak vymáhat.
 4. Uživatel bere na vědomí, že přestože jsou data pravidelně zálohovány, tak v případě jejich ztráty (například poruchou serveru) nenese Poskytovatel za tuto ztrátu žádnou odpovědnost.
 5. Uživatel bere na vědomí, že smí používat pouze jeden seznamovací profil.
 6. Uživateli je zakázáno publikovat informace v rozporu s platnými zákony České republiky.
 7. Uživateli je zakázáno konat činnost, která by vedla k ohrožení funčknosti Portálu.
 8. Uživateli je zakázáno používat Portál ke komerčním účelům.
 9. Uživateli je zakázáno posílat vulgární a pohoršující zprávy ostatním uživatelům. Uživateli je rovněž zakázáno publikovat v rámci svého seznamovacího profilu texty a fotografie, které mohou pohoršovat ostatní uživatele. Uživateli je rovněž zakázáno publikovat texty a fotografie, které se netýkají přímo jeho osoby. Uživatel má právo požívat profil pouze za účelem seznámení.
 10. V případě, že se Uživatel jakkoliv provinní proti provozním podmínkám, odpovídá za škodu, kterou Poskytovateli způsobí a jeho účet může být bez jakéhokoliv vysvětlení smazán.
 11. Poskytovatel má právo účet smazat z důvodu dlouhodobé předem neučené doby neaktivity. Poskytovatel se zavazuje minimálně týden před smazáním účtu Uživatele ho o této skutečnosti informovat. Uživatel rovněž bere na vědomí, že zprávy v rámci Portálu mají pouze dočasný charakter a mohou být kdykoliv po uplynutí doby 30ti dní od jejich zaslání smazány.
 12. Uživatel bere na vědomí a registrací souhlasí s tím, že mu může být zásílán reklamní obsah. Poskytovatel se zavazuje, že umožní uživateli se odhlásit od zasílání tohoto reklamního obsahu bez dalšího vlivu na používání Portálu. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány informace, které souvisí z jeho profilem (například informace o nově příchozí zprávě).
 13. Uživatel má povinnost při používání Portálu dodržovat aktuální znění provozních podmínek a Poskytovatel si vyhrazuje právo je změnit.
 14. Provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Další informace

 • Provozní podmínky
 • Reklama
 • Kontakt

Zůstaňte v obraze

Chcete se vždy rychle dozvědět o všem novém na seznamce pro seniory? Stačí zadat e-mail a nepřijde o žádnou novinku.